Reactie CCD op evaluatie vergunnningsproces

In 2014 veranderde het huidige Nederlandse vergunningsproces voor proefdieronderzoek. In 2022 is dit nieuwe stelsel voor het vergunningsproces voor proefdieronderzoek geëvalueerd door Andersson Elffers Felix (AEF). Dit was in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een deel van deze stelselevaluatie gaat ook over het werk van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). In dit nieuwsbericht leest u hoe de CCD kijkt naar de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen die van toepassing zijn op haar rol in het vergunningsstelsel.

Alle bevindingen en aanbevelingen uit de stelselevaluatie zijn gepubliceerd in het ‘Eindrapport stelselevaluatie vergunningsproces voor proefdieronderzoek’ op de website van de Rijksoverheid.