Pilot Open by design

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hield een pilot Open by design. De CCD deed in 2021 en 2022 samen met 6 vergunninghouders mee aan de pilot. Ze bekeken of vergunninghouders al kunnen doorgeven welke informatie niet openbaar gemaakt mag worden bij een Woo-verzoek. Dit gaat dan om informatie bij de aanvraag voor een dierproef.

Uit de pilot blijkt dat het mogelijk is om vergunningshouders in de aanvraag al delen te laten markeren. Dat zijn teksten waarvan ze vinden dat die bij een Woo-verzoek niet openbaargemaakt mogen worden. Zo combineren we de aanvraag en de zienswijze. Dit heeft voordelen voor de CCD, de vergunninghouder en de Woo-verzoeker. De CCD kan namelijk sneller de zienswijze opvragen. De vergunninghouder heeft minder tijd nodig om die zienswijze te maken en de Woo-verzoeker krijgt sneller een beslissing. De inhoud en opzet van aanvragen blijft hetzelfde.

Eén van de deelnemende vergunninghouders was Charles River Laboratories. Wilbert Frieling was voor Charles River nauw betrokken bij de pilot. We vroegen hem naar zijn ervaringen.

Waarom heb je meegedaan met de pilot?

Wilbert: Omdat ik me graag bezig houd met openheid over dierproeven. Daarom zet ik me ook in voor de Stichting Informatie Dierproeven en de Transparantieovereenkomst Dierproeven. De ondertekenaars van de overeenkomst hebben afgesproken om transparant te zijn over dierproeven.

Charles River is één van de ondertekenaars van de Transparantieovereenkomst. Openheid over dierproeven vinden we belangrijk. Daarom doen we niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen mee met de overeenkomst. De pilot heeft ook een voordeel voor ons: het helpt ons praktisch om zienswijze-verzoeken van de CCD sneller te behandelen.

Wat is tot nu toe de opbrengst van de pilot voor jullie als vergunninghouder?

Bij Charles River werken we met koepelaanvragen. Dit zijn grote aanvragen waar we veel werk mee uitvoeren. We dienen dus niet vaak een aanvraag in. De pilotmethode hebben we daarom nog niet gebruikt. Maar we hebben bij zienswijzen wel geprobeerd om de methode achteraf toe te passen. We zien dat we dan in onze zienswijzen voor minder delen om geheimhouding vragen dan eerder.

Heb je een boodschap voor andere vergunninghouders?

Wees maximaal transparant. Laat zien wat je doet en waarom. Daarmee kun je vertrouwen winnen en je geloofwaardigheid vergroten. De maatschappij wil de grootst mogelijke transparantie. Door op deze manier met zienswijzen om te gaan, leveren vergunninghouders daar een bijdrage aan.

Zoals Wilbert Frieling ook aangeeft, zetten we door de pilot een stap naar meer transparantie. Daarmee is de pilot dus geslaagd! Heb je hier vragen over? Neem dan gerust even contact met ons op via 0800-7890789 of info@zbo-ccd.nl.