Handreiking invullen NTS format

Met ingang van 1 januari 2021 moeten NTS-en bij projectvergunningaanvragen worden ingediend op het door Brussel aangeleverde NTS format. Hierbij is een EU-guidance opgesteld.
De draft-versie van deze guidance vindt u hier.

Voordat deze guidance gefinaliseerd wordt, wil de EC de gebruikers en DEC’s in de gelegenheid stellen deze handreiking toe te gaan passen in de praktijk en te testen op bruikbaarheid, behulpzaamheid en volledigheid van de inhoud. De testperiode loopt tot 30 juni 2021. Hierna zal vanuit de EC, middels een EU-Survey, feedback worden gevraagd die tot 31 augustus 2021 kan worden ingevuld. Hierna zal het definitieve document worden vastgesteld. Pas na vaststelling van het definitieve document wordt een Nederlandse vertaling gemaakt.