Evaluatie CCD 2014-2020

In opdracht van het ministerie van LNV heeft adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) de CCD geƫvalueerd. Enkele belangrijke conclusies uit de evaluatie zijn dat de CCD een positief effect heeft op de kwaliteit van vergunningverlening en dat de CCD zich heeft ontwikkeld tot een adequaat functionerende organisatie.

Verbeterpunten

Verbeterpunten zijn er ook, zoals een betere samenwerking in het netwerk en het verkorten van het vergunningaanvraagproces. De Minister van LNV heeft het rapport op 3 mei 2021 aan de Tweede Kamer gestuurd met haar reactie op het rapport.

De CCD kan zich vinden in de conclusies en aanbevelingen van het rapport en zal de verbeteringen die de Minister aankondigt met betrokkenheid volgen. Daarnaast zal de CCD zich beraden op verbeteringen die zij zelf met haar ketenpartners kan oppakken en hierover het gesprek met hen aangaan.