Jaarverslag van de CCD gepubliceerd

Door Covid-19 was het een bijzonder jaar voor de Centrale Commissie Dierproeven.  In het voorwoord vertelt voorzitter Ludo Hellebrekers wat dit heeft betekend. Verder in het jaarverslag onder meer het aantal projectaanvragen en de totaalaantallen van de daarin opgenomen dieren per diersoort.