Elektronische handtekening voor projectaanvragen

Projectaanvragen voor dierproeven, meldingen en wijzigingsaanvragen kunnen vanaf heden voorzien van een ‘gewone’ elektronische handtekening via de beveiligde verbinding worden ingediend.

Een gewone elektronische handtekening houdt in dat de handtekening zichtbaar is op een digitaal document. Een voorbeeld hiervan is een ingescande handtekening op papier. Dit is omschreven in artikel 3, onderdeel 10, van de eIDAS-verordening.

Het gaat dus niet om een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening. 


Indienen via de beveiligde verbinding 
Als u de aanvraag, melding of wijzigingsaanvraag digitaal indient, is een Netftp-verbinding vereist. Een Netftp-verbinding geeft namelijk zekerheid over de afzender en waarborgt daarmee de vertrouwelijkheid van de verstuurde gegevens.


Indienen via e-mail
Voor projectaanvragen, meldingen en wijzigingsvoorstellen die per e-mail worden ingediend blijft het wél vereist dat deze óók per post, en voorzien van een natte handtekening worden ingediend.

Voor ondertekening van de overige formulieren blijft een natte handtekening vereist. Een voorbeeld hiervan is het formulier melding machtiging, voor de overige formulieren is namelijk een andere risicoafweging gemaakt.