Coronamaatregelingen en projectbeoordeling

De overheid heeft extra maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Covid-19 virus te vertragen. De CCD wil u graag inlichten over de wijze waarop zij deze maatregelen invult in de beoordeling van vergunningaanvragen voor dierproeven en u informeren over de huidige stand van zaken.

Op 13 maart heeft de CCD vergaderd. De projectaanvragen/wijzigingen die besproken zijn in deze vergadering, worden op de gebruikelijke wijze afgehandeld.

Voor de komende periode hebben wij de volgende maatregelen getroffen:
• De CCD-leden en de medewerkers van het ondersteunend bureau werken tenminste tot en met maandag 6 april vanuit huis aan het proces van vergunningbeoordeling.
• De aanvragen die gepland zijn voor de CCD vergadering van 3 april aanstaande zullen zoveel mogelijk behandeld worden, mogelijk schriftelijk, mogelijk via teleconference.
• Voor de vergadering van 24 april zullen we indien nodig en afhankelijk van de ontwikkelingen passende maatregelen nemen.
• Wij blijven bereikbaar per mail (info@zbo-ccd.nl) en telefonisch (0900-2800028)
• De berichten die wij van DEC’s en IvD’s horen, zijn dat ook zij zo veel mogelijk het normale proces willen laten doorgaan met inachtneming van de maatregelen.


De CCD tracht samen met haar ketenpartners het vergunningverleningsproces dus zo goed mogelijk te laten doorlopen, maar we kunnen niet uitsluiten dat de behandeling van sommige aanvragen vertraagd kan zijn. We zullen in voorkomende gevallen dan ruim op tijd over de verwachte vertraging communiceren met aanvragers.

We hebben een aantal keer de vraag gekregen hoe de CCD omgaat met vergunningen die dit jaar aflopen, maar waarvan het onderzoek nu door Corona-maatregelen in de knel komt. We begrijpen dat een dergelijke situatie consequenties kan hebben voor de onderzoeksresultaten en het dierenwelzijn. We beraden ons op de vraag of hier binnen de mogelijkheden van de Wod een oplossing voor gevonden kan worden. We komen hier op een later moment op terug.

De afgelopen weken heeft de CCD overigens al een aantal projectaanvragen voor dieronderzoek in het kader van Covid-19 behandeld. De behandeling hiervan geven wij vanzelfsprekend in samenwerking met de betreffende DEC en IvD een hoge prioriteit.