Jaarverslag CCD 2019 nu online

In dit vijfde jaarverslag van de CCD vertelt voorzitter Ludo Hellebrekers over hetgeen samen met de ketenpartners is bereikt. Verder een uitgebreide uitleg van ethische dilemma’s bij proefdiergebruik en de wijze waarop de CCD met deze dilemma’s omgaat in de beoordeling van projectvergunningsaanvragen. Daarnaast biedt dit jaarverslag u een overzicht van kengetallen van de vergunningverlening en de bedrijfsvoering van de CCD.