Vergunning uitvoeren bij een andere instellingsvergunninghouder?

Bent u in het bezit van een projectvergunning en wilt u uw onderzoek gedurende de looptijd van de vergunning uitvoeren bij een andere instelling omdat u bijvoorbeeld van instelling verhuist?  Deze ‘wisseling van vergunninghouder’ is mogelijk.
 

Hiervoor dient wel de tenaamstelling van de vergunning te worden gewijzigd. De vergunning staat immers nog op naam van de ‘oude’/oorspronkelijke vergunninghouder (X) terwijl u de onderzoeken die onder de vergunning vallen, wilt uitvoeren bij een andere vergunninghouder (Y).

Dien daarom twee maanden voordat u met een vergunning naar een andere instelling wilt verhuizen bij de CCD een aanvraag tot het omzetten van de vergunning in.
De CCD toetst vervolgens of aan de randvoorwaarden voor het omzetten van de vergunning wordt voldaan. Indien aan de randvoorwaarden wordt voldaan, wordt de vergunning middels een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) overgezet van de ene (X) naar de andere instellingsvergunninghouder (Y). De vergunning krijgt dan een nieuw AVD-nummer.
Pas nadat de CCD uw aanvraag heeft toegekend, wordt de vergunning op een rechtmatige manier uitgevoerd bij de ‘nieuwe’ instellingsvergunninghouder (Y) en is de ‘oude’ instellingsvergunninghouder (X) niet meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Met name voor de NVWA is het relevant om te weten onder wiens verantwoordelijkheid de vergunning valt.
Om aan de randvoorwaarden te kunnen toetsen, wordt aan u gevraagd om de volgende informatie aan de CCD te verstrekken bij de aanvraag tot het omzetten van de vergunning.
• Een document waaruit blijkt dat beide instellingvergunninghouders (X en Y) akkoord zijn met de omzetting van de vergunning. Dit document is door beiden met natte handtekening ondertekend.
• Een bevestiging van de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) van de nieuwe instellingsvergunninghouder (Y) waaruit blijkt dat:
- zij toezicht houden op de uitvoering van het project;
- voor de uitvoering van het project de benodigde faciliteiten aanwezig zijn;
- voor de uitvoering van het project gekwalificeerd personeel aanwezig is bij die instelling.
• Indien de verantwoordelijke onderzoeker niet meeverhuist, wordt er een nieuwe  verantwoordelijk onderzoeker aangesteld. In de aanvraag dienen zowel de gegevens (naam en functie) van de ‘oude’ verantwoordelijk onderzoeker als de nieuwe verantwoordelijk onderzoeker te worden weergegeven.
• Aan de aanvraag voor het omzetten van de vergunning zijn geen kosten verbonden. Het verzoek kan per brief of e-mail (info@zbo-ccd.nl) naar het secretariaat van de CCD worden gestuurd. U hoeft hier geen aanvraagformulier voor te gebruiken.

Indien dit bericht vragen bij u oproept, kunt u per e-mail (info@zbo-ccd.nl) of telefonisch (0900 2800028) contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.