Nieuwe formulieren voor het aanvragen van projectvergunning en Niet-technische samenvatting

Vergunningshouders die vanaf 1 januari 2021 een projectvergunning dierproeven willen aanvragen dienen hiervoor een nieuw aanvraagformulier te gebruiken. Daarin zijn aanvullende vragen opgenomen, waarvan beantwoording nodig is voor de Dierexperimentencommissie. De nieuwe opzet van de formulieren is vorm gegeven door de CCD en nu opgenomen in de Dierproevenregeling (link). Tot 1 april kan de beantwoording van de nieuwe vragen ook nog worden opgenomen in het huidige aanvraagformulier, zodat aanvraagprocessen met formulieren die nu al deels zijn ingevuld en niet vertraagd.
Ook de formulieren voor de Niet-Technische Samenvatting (NTS) en de aanvulling op de NTS (bij beoordeling achteraf) worden per 1 januari 2021 gewijzigd. De reden daarvoor is de nieuwe Europese regelgeving waaraan Nederland moet voldoen, zie hiervoor het Uitvoeringsbesluit EU 2020/569.