EURL-ECVAM Recommendation on Non-Animal-Derived antibodies

Naar aanleiding van de aanbeveling in het EURL-ECVAM rapport ‘Recommendation on Non-Animal-Derived antibodies’, gepubliceerd in mei 2020, om geen dierproefvergunningen meer te verlenen voor de ontwikkeling en productie van polyclonale en monoclonale antilichamen, heeft de CCD het NCad gevraagd hoe met dit rapport om te gaan bij de beoordeling van projectvergunningaanvragen waarin de productie of ontwikkeling van antilichamen beschreven is. 
 

De CCD heeft het advies van het NCad op 24 augustus 2020 naar tevredenheid ontvangen en neemt de aanbevelingen van het advies over. Dit bij de behandeling van projectvergunningaanvragen waarin ontwikkeling/productie van antilichamen wordt beschreven.
De CCD wijst er daarbij op dat de verantwoordelijkheid voor het toepassen van nieuw ontwikkelde alternatieven bij de vergunninghouder ligt. Uit de Wet op de dierproeven blijkt immers dat het niet is toegestaan om een dierproef te verrichten voor een doel dat ook kan worden bereikt anders dan door middel van een dierproef.

Voor lopende vergunningen gerelateerd aan de ontwikkeling/productie van antilichamen, adviseert de CCD vergunninghouders en de IvD’s er dan ook om bij het opstarten van nieuwe experimenten extra alert te zijn op de aanbevelingen die uit het EURL-ECVAM rapport en het NCad-advies geven.