Instellingsvergunningshouders dienen zelf te zorgen voor correcte administratie van Meldingen / Wijzigingen in vergunning.

Eind 2016 is bepaald dat instellingsvergunningshouders, veelal gedelegeerd aan Instantie voor Dierenwelzijn, zelf verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van veranderingen in lopende projecten. Een verandering kan worden beoordeeld als melding of wijziging.

Tot heden beoordeelde de CCD alle ontvangen meldingen van veranderingen en stuurde indien nodig een ‘servicemelding’ als naar mening van de CCD sprake zou kunnen zijn van een wijziging in plaats van een melding. Deze beoordeling wordt vanaf heden niet meer uitgevoerd door de CCD; meldingen worden alleen nog administratief verwerkt. De CCD stuurt dus ook geen ‘servicemeldingen’ meer.

De verantwoordelijkheid voor een juiste administratie van de meldingen/wijzigingen op een project komen hiermee volledig bij de instellingsvergunninghouders te liggen. De NVWA handhaaft hierop. Uiteraard kunt u bij twijfel of iets een melding of een wijziging betreft altijd contact opnemen met de CCD.