Nieuw toetsingskader van CCD voor beoordelen projectaanvragen veehouderij. Geef uw mening!

Op basis van de RDA zienswijze ‘Dierproeven voor de veehouderij’ heeft de CCD een concept toetsingskader veehouderij opgesteld voor het beoordelen van projectvergunningsaanvragen. U kunt tot 7 juni uw mening hierover geven. Daarnaast organiseert de CCD begin juni een bijeenkomst voor alle Dierexperimentencommissies om dit concept en de binnen gekomen reacties hierop met elkaar door te nemen. Daarna zal het toetsingskader worden opgenomen in het brede beoordelingskader van vergunningsaanvragen. Hieronder kunt u het concept beoordeling projectaanvragen veehouderij downloaden. U kunt uw mening hierover versturen naar: info@zbo-ccd.nl onder vermelding van 'toetsingskader veehouderij'.