Besluit spoedprocedure ingetrokken. Snel oordeel bij spoedeisende situatie blijft.

Bij revisie van het besluit spoedprocedure is geconstateerd dat de huidige opzet niet volledig voldoet. De daarin beschreven procedure neemt te veel tijd in beslag en strookt daarmee niet met het doel waarvoor de spoedprocedure staat, namelijk snel een besluit van de CCD op een projectaanvraag. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat er zelden een beroep wordt gedaan op de spoedprocedure. Vanaf 2014 is er slechts twee keer een beroep op gedaan, maar deze is nooit daadwerkelijk ingezet. Het Besluit Spoedprocedure (ref 2014-05 ) is daarom ingetrokken.

Spoedaanvragen
Het blijft natuurlijk wel mogelijk om met spoed een vergunning te verlenen in het geval er sprake is van een onvoorziene situatie of uitzonderlijk geval die gezien de ernstige risico’s voor de volksgezondheid, de maatschappij of het milieu, zodanig acuut is dat een snelle beoordeling door de CCD noodzakelijk is. Daarbij is de verwachting dat veelal een vergunning van een koepelaanvraag kan worden gebruikt om in een dergelijke situatie het benodigde onderzoek uit te voeren.