Jaarverslag CCD 2018 online

In het jaarverslag staan kengetallen die de CCD als zelfstandig bestuursorgaan verplicht is om openbaar te maken. Naast deze kengetallen staat in het verslag hoe de CCD invulling heeft gegeven aan haar rol rond de wetgeving en de uitvoering rond vergunningverlening voor dierproeven. Het jaarverslag wordt verstuurd aan het ministerie van LNV en aan de Eerste en Tweede Kamer.