De focus van de Centrale Commissie Dierproeven in 2019

Het jaarplan 2019 van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is recentelijk vastgesteld. Daarin een overzicht van de voornaamste activiteiten en benoeming van onderwerpen die extra aandacht zullen krijgen.