Projectnummers niet meer vooraf verstrekt

Tot recent was het mogelijk een projectnummer aan te vragen voordat daadwerkelijk een projectaanvraag werd ingediend. Projectnummers zijn met name bedoeld voor communicatie tussen de CCD en de DEC. Omdat het vanaf 1 januari 2018 niet meer is toegestaan om een projectaanvraag met een DEC-advies in te dienen, verstrekken we vooraf geen projectnummers meer. Daarmee voorkomen we langdurige registraties van projectnummers waar uiteindelijk geen projectaanvraag op wordt ingediend. Bij het indienen van een projectaanvraag met de verplichte bijlagen, krijgt u een ontvangstbevestiging waarin het verstrekte projectnummer staat vermeld.