Jaarverslag CCD 2017 online

Het jaarverslag van de CCD over 2017 is op 15 maart naar de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.  In het jaarverslag wordt weergegeven hoe de CCD invulling heeft gegeven aan haar rol rond de wetgeving en de uitvoering rond vergunningverlening voor dierproeven. In het jaarverslag staan kengetallen die de CCD als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) verplicht is om openbaar te maken. Naast deze kengetallen staat in het verslag meer algemene informatie over het functioneren en de resultaten van de CCD.