Marcel ter Veld start als lid van de CCD

Begin januari 2019 start Dr.ir. Marcel ter Veld als comitélid van de CCD, kenner van het toxicologisch veld met brede en scherpe blik. Marcel ter Veld heeft ruime ervaring als leidinggevende bij proefdierfaciliteiten, binnen de toxicologie, alsmede een academische achtergrond. Concreet betekenis geven aan innovatie en teamprestaties sturen zijn voor Marcel koersbepalende drijfveren. Bij zijn promotieonderzoek heeft hij de vergelijking gemaakt tussen in vitro en in vivo gegevens van enkele chemische stoffen. Hierna heeft hij proefdierafdelingen geleid bij Organon en de VU. Marcel is manager Operations & Services bij InnoSer (een contract research onderneming), waar hij onder meer werkt aan in vivo modellen. Daarbij focust hij zich op innovatie en kennisvergroting rondom duurzame alternatieven als in vitro en organoid modellen. Als nevenfunctie heeft hij zitting in enkele Dier Experiment Commissies, waar hij per 1 januari terug treedt.”

Marcel: ”Ik kijk er erg naar uit om in het CCD-team het debat te zoeken, om te komen tot breed gedragen besluiten in het proefdieronderzoek. Proefdieronderzoek is op punten noodzakelijk, zowel voor fundamenteel alsook voor meer toegepast of wettelijk vereist onderzoek, waar de belangen zuiver moeten worden gewogen. Nederland is erg sterk in kennis en innovatie, met name in de rode biotech en life sciences. Hierin is overtuigende data nodig voor verdere ontwikkeling van nieuwe initiatieven en dit wordt soms ondersteund met data verkregen met behulp van proefdieren. Ik wil ervoor zorgdragen dat we zowel wetenschappelijke kennis vergroten alsook innovatie versterken als belangrijke pijlers voor onze welvaart, zonder daarmee het welzijn van de proefdieren uit het oog te verliezen. Ik zie uiteraard een paar kansen voor de komende jaren: een vereenvoudiging van de huidige procedures maar bijvoorbeeld ook het uniformeren van gegevens uit het werkveld.”

Met de komst van Marcel ter Veld vertrekt Ton Rijnders als lid van het comité. Ton zag zich genoodzaakt deze stap te zetten om daarmee meer tijd te kunnen geven aan de benodigde inspanningen als directeur van het Oncode institute.