Input gevraagd voor formulieren en toelichting bij 'beoordeling achteraf'

In de Wod. Art 10a1 lid 3 is vastgelegd dat specifieke type projecten aan een beoordeling achteraf moeten worden onderworpen. Het gaat met name over projecten waarbij dieren ernstig ongerief ondergaan en/of niet-humane primaten worden gebruikt. Ook is vastgelegd dat de dierexperimentencommissie die eerder advies heeft gegeven over het projectvoorstel bij een beoordeling achteraf opnieuw advies uitbrengt aan de CCD (Wod. Art 10a2 lid 3).

Er is in samenwerking met een werkgroep (bestaande uit 3 DEC leden) een opzet gemaakt voor het formulier voor de aanvragers, de NTS en het format voor de beoordeling door de DECs. Als basis hiervoor is het ‘Working document on project evaluation and retrospective assessment’ van de Europese Commissie gebruikt.

Uitgangspunten formulieren

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

 1. De beoordeling achteraf dient om verantwoording af te leggen over de uitgevoerde proeven.
 2. De beoordeling achteraf zou niet slechts een administratieve verplichting moeten zijn.
  1. Iedereen in de keten (onderzoekers, IvDs DECs en CCD) zou er ook iets van moeten kunnen leren.
  2. De beoordeling achteraf zou moeten bijdragen aan het verbeteren van de beoordeling van aanvragen door DECs en CCD.
  3. De beoordeling achteraf zou moeten bijdragen aan het verminderen en verfijnen van proefdieronderzoek.
 3. De beoordeling achteraf dient ook om verantwoording af te leggen aan de maatschappij over de uitgevoerde proeven. Aangezien het gebruik van proefdieren gevoelig ligt, is transparantie daarover naar de maatschappij van groot belang.

Workshop

De CCD is voornemens om in het eerste kwartaal van 2018 een workshop te organiseren over dit thema. Voor deze workshop zal de CCD een aantal deelnemers uitnodigen. Vragen die tijdens deze workshop in elk geval aan de orde zullen komen zijn:

 • Aan welke informatie uit de beoordeling achteraf is behoefte in het veld?
 • Op welke wijze kan de benodigde informatie ontsloten worden?
 • Is er wellicht informatie uit de beoordeling achteraf die niet gedeeld kan worden?