Lever voor 1 november uw projectvergunningaanvraag in

Door de CCD is verschillende malen gewezen op het feit dat eind dit jaar de overgangstermijn van vergunningaanvragen afloopt. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2018 een CCD-vergunning moet hebben om dierproeven te mogen uitvoeren. De NVWA handhaaft hierop. Dit heeft tot gevolg dat, wilt u per 1 januari vergunningsbevoegd zijn voor het uitvoeren van dierproeven, u tijdig uw projectvergunningaanvraag inclusief DEC-advies bij ons moet aanleveren. Het traject van het schrijven van de projectvergunningaanvraag tot – mogelijke- goedkeuring ervan, duurt leert de ervaring veelal ruim 4 maanden. Wilt u dus per 1 januari uw dierproeven kunnen uitvoeren, dan adviseren wij u voor 1 november uw aanvraag in te leveren. Dit geeft ons de mogelijkheid om zo veel mogelijk, binnen de wettelijke termijn van 40 c.q. 55 werkdagen, nog voor eind 2017 deze aanvragen af te handelen. Hierbij wel de opmerking dat mochten er aanvullende vragen vanuit de CCD gesteld worden, de mogelijkheid bestaat dat niet voor 1 januari een besluit genomen kan worden. Dit geldt ook wanneer wij na 1 november nog DEC-advies moeten aanvragen.

We krijgen signalen dat veel onderzoekers, die een vergunning willen aanvragen, daarover nog in gesprek zijn met hun IvD of de betrokken DEC. Mocht u nog niet met de aanvraagprocedure zijn begonnen,  daarom het dringende advies om, per ommegaande in overleg te treden met uw IvD en DEC van voorkeur om de planning van de projectaanvraag door te spreken. En om met uw IvD de gevolgen van het ontbreken van een projectvergunning per 1 januari 2018 te bespreken.