Beleidsregels meldingen

In de Wet op de dierproeven (Wod) is vastgelegd dat een dierproef  alleen uitgevoerd mag worden volgens de omschrijving in de verleende projectvergunning dierproeven. Uitzondering geldt als de verandering geen of positieve gevolgen heeft voor het dierenwelzijn. Om vast te leggen welk type verandering.en als melding mogen worden ingediend en voor welk type veranderingen een wijzigingsaanvraag of zelfs een nieuwe aanvraag moet worden ingediend, heeft de CCD beleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels zijn op 14 februari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Hier leest u meer over de beleidsregels meldingen. U vindt hier een toelichtingen op de beleidsregels, een terugkoppeling van de reacties op de beleidsregels en een toelichting op wijzigingsaanvragen.