Vanaf 1 januari 2018 projectvergunningsaanvraag bij CCD indienen zonder bijgaand DEC-advies

Vanaf 1 januari 2018 kunnen aanvragen niet meer inclusief DEC advies bij de CCD worden ingediend. In de praktijk betekent dit dat u uw aanvraag indient zonder DEC advies. De CCD zal uw aanvraag beveiligd doorsturen aan een DEC met een verzoek hier een advies over af te geven. Dit zal in principe de DEC zijn die u op het aanvraagformulier heeft aangegeven. Wanneer wij hiervan afwijken zal dit vooraf met u worden kortgesloten. Vanaf die datum zullen DEC adviezen rechtstreeks door de DEC aan de CCD worden aangeboden.

Wanneer de DEC vragen heeft zal zij deze direct aan u stellen (de klok van de behandeltijd staat dan stil totdat u de aanvullende informatie bij de DEC heeft ingediend). In uitzonderijke gevallen, wanneer de DEC teveel informatie mist om uw aanvraag te kunnen beoordelen, zal de DEC dit aan de CCD terugkoppelen. De CCD zal case-by-case bespreken hoe om te gaan met deze betreffende aanvragen. Afhankelijk van de situatie kan de CCD besluiten om de aanvraag af te wijzen of nog aan te houden.

Overgangstermijn

Het is ons bekend dat verschillende DEC's nog aanvragen in behandeling hebben die niet voor 1 januari zullen zijn afgehandeld. Voor deze aanvragen geldt een overgangstermijn van 1 maand. Na 1 februari zal de CCD alleen aanvragen in behandeling nemen waarvoor zij zelf een advies aan de DEC opvraagt.