Communicatie vanuit de CCD over voorgenomen vergunningen gedurende de kerstperiode

Vanwege het naderende einde van de overgangsperiode op 1 januari 2018 hebben veel aanvragers in oktober en november nog projectvergunningsaanvragen ingediend. Het CCD doet er alles aan om deze aanvragen nog vóór 1 januari 2018 af te ronden.

Wij begrijpen dat een deel van deze aanvragen lopend onderzoek betreft. Wij hebben er ook begrip voor dat gedurende de decembermaand betalingen mogelijk op zich laten wachten. In de periode van 23 tot 31 december zullen wij daarom, wanneer wij besloten hebben uw aanvraag te vergunnen, maar de betaling nog niet is voldaan, u wel een concept versie sturen van de voorgenomen vergunning. De definitieve vergunning kan echter pas verstuurd worden nadat de betaling is voldaan. Wij zullen dit ook communiceren aan de NVWA.