Aanpassing van de formulieren voor projectvergunningsaanvraag

De CCD heeft, in samenwerking met een werkgroep, verschillende formulieren die nodig zijn voor een vergunningsaanvraag aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld dubbelingen uit de formulieren gehaald, is de toelichting verbeterd en is beter inzichtelijk gemaakt waar welke informatie gevraagd wordt. Daarnaast zijn op verzoek van de DEC’s vragen toegevoegd, waarmee informatie gevraagd wordt die DEC’s nodig hebben voor het schrijven van een volledig advies aan de CCD.

De nieuwe formulieren zijn ter goedkeuring aangeboden aan de minister. De verwachting is dat deze in het eerste kwartaal van 2018 in de Staatscourant gepubliceerd zullen worden. Drie maanden na publicatie zullen de nieuwe formulieren van kracht zijn en zullen de oude formulieren niet meer geaccepteerd kunnen worden bij het indienen van een aanvraag.

De definitieve nieuwe formulieren worden begin december aan het IvD-platform toegestuurd, inclusief aangepaste toelichting, en kunnen op verzoek ook rechtstreeks worden toegezonden aan individuele IvD’s.