Ger de Peuter verlaat de Centrale Commissie Dierproeven en het NCad

Na ruim 3,5 jaar verlaat Ger de Peuter het Zelfstandig Bestuursorgaan CCD en het Nationaal Comite Dierproevenbeleid.  Ger trad in de zomer 2014 aan als  kwartiermaker, tevens algemeen secretaris van beide organisaties en heeft vorm en inhoud gegeven aan het huidige stelsel van vergunningverlening en advisering en heeft leiding gegeven aan het ondersteunende bureau.

Ger wordt interim interim-directeur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma 2020 (POP). Dit is een samenwerkingsverband tussen rijk en provincies dat zorgdraagt voor een goede en verantwoorde besteding van het Europese plattelandsfonds.

Opvolging

De ontstane vacature zal worden opengesteld. Totdat er in de opvolging voorzien is zal een interim manager de taken van Ger overnemen. Zodra daarover meer bekend is, zal dit worden gecommuniceerd.