Terugkoppeling format CRO-voorwaarden

Een tijd geleden hebben we u het format voor CRO-voorwaarden voorgelegd. Voor projecten waar in de vergunning als voorwaarde is opgenomen dat er een terugkoppeling moet plaatsvinden over de uitgevoerde experimenten, de zogenaamde CRO-voorwaarde, moet dit format gebruikt worden. Bij het format is een toelichting geschreven, zodat duidelijk wordt wat er precies van u verwacht wordt bij het invullen. We vroegen u of het format en de toelichting erbij zo duidelijk waren en of er nog dingen in aangepast moesten worden. Hierop hebben we verschillende reacties ontvangen. Uit de reacties is gebleken dat er behoefte is aan een ‘algemeen opmerkingen-veld’ waar aanvullende informatie of vragen in gezet kunnen worden. Daarnaast gaf u aan dat de toevoeging van de codes van de NVWA niet nodig is. Beide reacties zijn verwerkt in het format.

U vindt het format en de toelichting erop onder deze links.