Reactie op advies Actal ‘Onderzoek regeldruk geneesmiddelen’

In het advies ‘Onderzoek regeldruk geneesmiddelen’ van Actal, Adviescollege  toetsing  regeldruk, stelt het college dat de ‘time- to -market’ voor een nieuw medicijn ruim één jaar korter kan. Het rapport is op 13 augustus 2015 overhandigd  aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die zal het samen met een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken, aanbieden aan de Tweede Kamer.

De winst zit volgens Actal onder andere in het schrappen  van doublures in meldingen, formulieren en beoordelingen. Actal stelt dat in de fase van preklinisch onderzoek onnodig administratieve overlap zit voor ondernemers die een dierproef willen doen. Voor een vergunningaanvraag bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) moet volgens het rapport dezelfde informatie ingediend worden als voor toestemming van een Dierexperimentencommissie (DEC). Inhoudelijk zouden deze beoordelingen elkaar overlappen.

De CCD wijst er op dat dubbele indiening onnodig is. Ondernemers kunnen hun aanvraag rechtstreeks indienen bij de CCD. Die draagt zorg voor het wettelijk voorgeschreven advies van een DEC, dat ten grondslag ligt aan de besluiten van de CCD.  Aan de ondernemers wordt wel de keuze geboden om voordat een aanvraag bij de CCD wordt ingediend zelf advies te vragen aan een DEC, maar dat is dus niet wettelijk voorgeschreven.