CCD legt zorgvuldige en kwalitatief hoogstaande werkwijze vast in een gedragscode

In deze gedragscode is op toegankelijke wijze vastgelegd hoe de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) zorgdraagt voor een zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige werkwijze. Deze gedragscode geldt niet alleen voor alle bestuursleden van de CCD en haar secretariaat, maar ook voor voor externe deskundigen die door de CCD gevraagd worden om plaats te nemen in commissies.

Deze gedragscode is de basis voor de CCD en haar secretariaat om in al hun werkzaamheden hun integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid te handhaven en te versterken. Ook waarborgt naleving van de code de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming. De CCD en haar secretariaat mogen hierop aangesproken worden.