Bij aanvraag financiering onderzoek geen 'Verklaring geen bezwaar' vooraf meer nodig

Bij de aanvraag voor financiering van onderzoek bij ZonMw en gezondheidsfondsen werd in het verleden soms vooraf gevraagd naar een ‘Verklaring van geen bezwaar’ van de betreffende Dierexperimentencommissie (DEC). Omdat de rol van de DEC’s is veranderd kunnen zij die verklaring niet meer afgeven. De CCD wil dergelijke verklaringen pas afgeven als de projectaanvraag daadwerkelijk is getoetst.

Onderzoekers hebben aangegeven bij de CCD dat daardoor een probleem kan ontstaan bij financiering van hun onderzoek. Naar aanleiding van die signalen heeft de CCD overleg gehad met ZonMW en een vertegenwoordiging van de SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen) over de noodzaak van een ‘Verklaring van geen bezwaar’ voordat een projectvergunning is verleend.

ZonMW en de SGF hebben laten weten dat ze geen verklaringen vooraf meer zullen vragen. Mocht er in de praktijk toch nog gevraagd worden naar ‘Verklaringen van bezwaar’ bij de aanvraag van financiering voor onderzoek met dierproeven, dan horen we dat graag via ons e-mailadres info@zbo-ccd.nl.