Terugkoppeling bijeenkomsten 'Toelichting vergunningaanvraag dierproeven'

Om een toelichting te geven op de nieuwe regelgeving in het kader van de herziene Wet op de dierproeven (Wod) heeft de CCD in februari en maart 2015 vijf bijeenkomsten georganiseerd in respectievelijk Zwolle (12 februari), Rotterdam (19 februari), Maastricht (26 februari) en twee keer in Utrecht (5 maart, één keer met als voertaal Nederlands en één keer met als voertaal Engels).

Deze bijeenkomsten hadden als doel om in een plenaire bijeenkomst onderzoekers te informeren over het gebruik van de nieuwe aanvraagformulieren, hoe het proces is ingericht en welke informatie een projectaanvraag moet bevatten om tot een goede beoordeling van het project te kunnen komen. Daarnaast was er de gelegenheid voor de deelnemers om in kleinere subgroepen de eerste ervaringen met het proces en te gebruiken formulieren uit te wisselen en te bespreken.

De CCD heeft de grote opkomst en de constructieve sfeer bij deze bijeenkomsten zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat er bij onderzoekers en in het werkveld nog veel vragen zijn over de nieuwe werkwijze. In een verslag vindt u een overzicht van de vragen die gesteld zijn. Waar mogelijk beantwoordt de CCD de vragen in het verslag. Van de vragen waar we nog mee bezig zijn het antwoord uit te zoeken, plaatsen we die antwoorden zo snel mogelijk op deze website.

The feedback on the seminars is also available in English.