Ondertekening protocol werkafspraken EZ en CCD

Eind januari 2015 ondertekenden Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken en de voorzitter en leden van de CCD, het protocol werkafspraken.

Het protocol geeft invulling aan de relatie tussen de CCD en de Minister van Economische Zaken, voor zover die relatie niet bij of krachtens de wet is geregeld. De zelfstandige positie van de CCD bij de uitvoering van haar taken en de beleidsverantwoordelijkheid op het gebied van dierproeven van de Minister van EZ staan hierbij voorop.