Publicatie Staatscourant tarieven CCD in 2016

Het besluit en de tarieven voor 2016 zijn op 23 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe tarieven zijn tot stand gekomen op basis van de ervaringen in 2015 met de aanvragen voor projectvergunningen dierproeven. In het eerste jaar van het bestaan van de CCD werd duidelijk dat de aard, omvang en complexiteit van de aanvragen zeer uiteen loopt. De CCD kiest daarom in 2016 voor meer gedifferentieerde tarieven die aansluiten bij de omvang en complexiteit van een aanvraag. Dit geldt zowel voor nieuwe aanvragen als voor aanvragen voor wijziging.