Zeventien DEC's erkend door de CCD

Eén van de wettelijke taken van de CCD is het verlenen van erkenning aan Dierexperimentencommissies (DEC's). Alle DEC's die voor erkenning in aanmerking wilden komen, konden daarvoor een verzoek indienen bij de CCD. Op 22 december 2015 heeft de CCD per brief officieel aan de Staatsseceratris van Economische Zaken laten weten dat alle zeventien DEC's die een aanvraag hebben ingediend erkend zijn.

De afgelopen maanden heeft de CCD beoordeeld of de DEC's voldoen aan de eisen die in de herziene Wet op de dierproeven (Wod) worden gesteld. Die eisen hebben betrekking op:

  • de samenstelling
  • de aanwezigheid van expertise op bepaalde gebieden
  • onafhankelijke en onpartijdige advisering bij de beoordeling van een projectvoorstel
  • onafhankelijkheid ten opzichte van de instelling over wiens projectvoorstel wordt geadviseerd
  • het betrekken van personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het welzijn en de verzorging van de dieren in de inrichting

In september 2015 hebben tien DEC's bericht gekregen dat ze zijn erkend. Zeven DEC's moesten nog aanpassingen doen in onder andere de samenstelling en het reglement. Inmiddels voldoen alle DEC's aan de eisen die gesteld worden in de Wod.