Nieuwe versie formulieren op website

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit het werkveld worden er regelmatig kleine aanpassingen gedaan in de formulieren die nodig zijn om een projectvergunning dierproeven aan te vragen. De opzet van de formulieren verandert daarbij niet wezenlijk, maar ze worden wel gebruiksvriendelijker.

Op 14 september 2015 is de Bijlage beschrijving dierproeven gewijzigd omdat in de vorige versie op enkele plekken tekst wegviel. De Engelse versie van het formulier is ook aangepast.

Op 23 september 2015 is het Formulier melding machtiging aangepast zodat het nu ook mogelijk is om op het formulier het e-mail adres van de gemachtigde in te vullen.

Op 1 oktober 2015 is een nieuwe versie van het Format projectvoorstel dierproeven op de website geplaatst omdat in de oude versie bij punt 2 bij het 4e aankruishokje een stuk van de tekst was weggevallen