Dr. L. (Ludo) Hellebrekers

Dr. L. (Ludo) Hellebrekers

Functie
Voorzitter
Werkt bij
Directeur van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), onderdeel van Wageningen UR, voorheen hoogleraar Veterinaire Anesthesiologie (Universiteit Utrecht) en oud voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

“Bij mijn start als voorzitter van de CCD werkte ik bij de Universiteit Utrecht (UU). Daar ben ik in het kader van de veterinaire anesthesiologie jarenlang actief betrokken geweest bij het inzetten van proefdieren voor wetenschappelijk onderzoek. Vanuit mijn huidige functie als directeur van WBVR werk ik met een groot aantal medewerkers en samen met overheid en bedrijfsleven aan de gezondheid van dier en mens door preventie, bestrijding en controle van dierziekten.

Als disciplinegroep leverden we bij de UU in goede samenwerking en met onderlinge feed back een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de proefdieren. We werden regelmatig om advies gevraagd vanuit andere onderzoeksgroepen, zowel binnen  als buiten de UU. Dat sterkte  ons in het besef dat wij hier ook een professionele taak hebben te vervullen. Als dierenarts en als onderzoeker, zeker ook gezien de onderzoeksactiviteiten op het terrein van anesthesie en analgesie.

Met de CCD wil ik in samenwerking met de Instanties voor Dierenwelzijn (IvD’s) en de Dierexperimentencommissies (DEC’s) komen tot een constructieve uitwisseling van kennis, kunde en expertise.  Daarmee kunnen we gezamenlijk het vervangen, verminderen en verfijnen (3V’s) van dierproeven  ondersteunen. Zelf heb ik als gewezen proefdiercoördinator binnen het departement kunnen ervaren dat de nieuwe regelgeving en documentatie, na de eerste  gewenningsperiode, ook kansen biedt. De administratieve last vermindert waarbij door de kennisdeling en –afstemming het welzijn van het proefdier verder kan worden bevorderd. Dat zie ik als onze grootste uitdaging voor de komende jaren."

Hier vindt u een korte cv en de Verklaring van Belangen van Ludo Hellebrekers.