F. (Flip) Klatter

F. (Flip) Klatter

Functie
Lid
Werkt bij
Hoofd UMCG Research & Development Facility van het Universitair Medisch centrum Groningen (UMCG) en directeur Centrale Dienst Proefdieren, Universiteit Groningen / UMCG.

“Als maatschappij vinden we het aanvaardbaar dat dierproeven worden uitgevoerd, maar wel met veel mitsen en maren. De dierexperimentele onderzoeken dienen dan ook terecht binnen zeer nauwe kaders te worden uitgevoerd. Het beleid van het ministerie van Economische Zaken met betrekking tot dierproeven is dan ook gestoeld op het principe “nee, tenzij….”. Dit is dan ook de basis voor een gedegen ethische toetsing waarbij bepaald moet worden of een wetenschappelijke vraagstelling een experiment op een dier rechtvaardigt. Veel aspecten spelen hierbij een rol. In de herziene Wet op de dierproeven is de verantwoordelijkheid van deze toetsing neergelegd bij de CCD en hierbij is het van groot belang dat op een objectieve en transparante wijze de goede keuzes worden gemaakt. Juist dit krijgt aandacht in de nieuwe wetgeving, borging van objectiviteit door een nationaal vergunningenstelsel en transparantie door bijvoorbeeld het publiceren van een begrijpelijke samenvatting van ieder goedgekeurd project."

Hier vindt u een kort cv en een Verklaring van Belangen van Flip Klatter.