drs. F. (Ferry) Braunstahl

drs. F. (Ferry) Braunstahl

Functie
Algemeen secretaris

Ferry heeft bij op verschillende plekken binnen de Rijksoverheid ervaring opgedaan in beleid, staf en uitvoering. Zo heeft hij de afgelopen jaren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leiding gegeven aan het team dat zich bezig houdt met de Monitoring en Evaluatie van het beleid dat RVO uitvoert. Eerder heeft hij in opdracht van de Ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken en Klimaat de Innovatie Estafette georganiseerd om innovaties te versnellen en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te stimuleren. In het verleden is hij vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook betrokken geweest bij de decentralisatie van het Natuurbeleid naar de Provincies en trad hij bij (dierziekten-) crises op als plaatsvervangend coördinator crisismanagement. Ferry studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.