Prof. Dr. E. (Elsbeth) Stassen

Prof. Dr. E. (Elsbeth) Stassen

Functie
Lid
Werkt bij
Hoogleraar Dier en Samenleving, Wageningen UR

“De Wet op de dierproeven (Wod)  gaat uit van het ‘nee, tenzij principe’ daar waar het gebruik van proefdieren betreft. Dierexperimenten roepen in de samenleving tegenstrijdige reacties op om ethische, wetenschappelijke of economische redenen. Door onderzoek naar vervanging, vermindering en verfijning voor dierexperimenten kan er veel winst geboekt worden. Toch zullen dierexperimenten nog noodzakelijk zijn. Dit vraagt om een transparante  rechtvaardiging, die gebaseerd is op maatschappelijk geaccepteerde morele principes. Daarmee zullen ook dilemma’s in het proefdiergebruik inzichtelijk worden en kunnen die aangepakt worden. De CCD kan daarmee een bijdrage leveren aan een vermindering van en een verantwoord dierproefgebruik.”

Hier vindt u een kort cv en een Verklaring van Belangen van Elsbeth Stassen.