Prof.Dr. B. (Bas) Blaauboer

Prof.Dr. B. (Bas) Blaauboer

Functie
Lid
Werkt bij
Emeritus Hoogleraar Toxicologie, Universiteit Utrecht

“We moeten uiterst zorgvuldig zijn in de afweging tussen het belang van de experimenten en de belangen van de dieren die in die experimenten worden gebruikt. Iedere keer opnieuw moeten we ons afvragen of het wel strikt noodzakelijk is om het experiment uit te voeren en we moeten beargumenteren dat er geen andere, alternatieve, methoden zijn om het zelfde doel te bereiken. Dit is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de betrokken onderzoekers. Die moeten we – als maatschappij, en namens die dus in de CCD - vooral ook scherp houden om zodra dat kan, die alternatieve methoden toe te passen. Dat kan gaan om methoden van vermindering van het aantal dieren of proeven, of verfijning van het experiment, maar het meest ideale is toch het streven op termijn naar vervanging door methoden waar geen dieren aan te pas komen.”

Hier vindt u een kort cv een Verklaring van Belangen van Bas Blaauboer.