Gebruikersplatform CCD

De CCD heeft een gebruikersplatform ingesteld om op structurele wijze te overleggen met vertegenwoordigers van instellingsvergunninghouders. De CCD voert met het gebruikersplatform de dialoog om hen in staat te stellen bij te dragen aan een goede werking van het wettelijk stelsel rond dierproeven. Het streven is om twee keer per jaar bij elkaar te komen. In het gebruikersplatform zitten vertegenwoordigers van:

De verslagen vindt u hieronder. Ook vindt u hier de opzet van het gebruikersplatform van de CCD.

Documenten