Wet-en regelgeving

Internationaal en nationaal bestaat wet-en regelgeving om dieren te beschermen die worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hier vindt u informatie over de Europese richtlijn en de Wet op de dierproeven. Ook vindt u hier de stukken die in het kader van de Wet openbaarheid bestuur openbaar zijn gemaakt.

Nederland is op dit gebied jarenlang een voorloper geweest en heeft sinds 1977 de Wet op de dierproeven. In Europa is steeds meer aandacht gekomen voor proefdieren, dierproeven en de mogelijkheden die te Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's). Daarom is in 2010 als vervanger voor de bestaande richtlijn ter bescherming van proefdieren een nieuwe richtlijn gepubliceerd (2010/63/EU). Deze richtlijn is per 18 december 2014 met de herziene Wet op de dierproeven in onze nationale wetgeving ingevoerd.