Het gebruik van dieren voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs is aan strenge regels gebonden die in Nederland vastgelegd zijn in de Wet op de dierproeven. Het uitgangspunt in Nederland is: alleen een dierproef als er echt geen alternatief is en het maatschappelijk nut voldoende opweegt tegen het ongerief van het dier dat in een proef wordt gebruikt. Hier vindt u informatie over waarvoor dierproeven worden gedaan, met welke dieren proeven worden gedaan en over het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's) van dierproeven.

Onderwerpen Dierproeven en 3V-methoden