Herziene Wet op de dierproeven: Wanneer is er sprake van een dierproef in de zin van de Wet?

In deze notitie wordt praktische invulling gegeven aan de nieuwe kaders rond 'Wat is een dierproef' naar aanleiding van de herziene Wet op de dierproef die in december 2014 inwerking is getreden. De notitie is opgesteld door een werkgroep die is ingesteld door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en is afgestemd met het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De notitie omvat alle experimenten met dieren uitgezonderd de experimenten met wilde dieren in hun biotoop.