Eisen vergunning dierproef

U krijgt alleen een projectvergunning als dierproeven echt nodig zijn. Dat bepaalt de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) na advies van een dierexperimentencommissie (DEC).

Advies van DEC nodig

Het nut en de noodzaak van een dierproef moeten opwegen tegen het ongerief voor het dier. Om dit te bepalen vraagt de CCD vooraf advies aan een dierexperimentencommissie (DEC).

NVWA controleert naleven regels

De NVWA controleert tijdens de dierproeven of instellingen en medewerkers de regels naleven.

Bijvoorbeeld:

  • goede verzorging van de dieren;
  • mogelijkheden om te spelen in de kooien;
  • juiste opleiding van onderzoekers en dierenverzorgers.

Lees verder over de eisen voor dierproeven op de website van de NVWA.