Binnen 40 werkdagen besluit de Centrale Commissie Dierenwelzijn (CCD) of ze uw aanvraag goedkeurt. Bij een ingewikkelde aanvraag kan dit 15 werkdagen langer duren.  

Langere procedure

Heeft u een ingewikkelde aanvraag voor een projectvergunning? Dan kan de procedure eenmalig verlengd worden met 15 werkdagen. U krijgt hierover bericht van de CCD. Blijkt tijdens de beoordeling dat de CCD aanvullende informatie nodig heeft? Dan stopt het tellen van de dagen totdat de CCD beschikt over deze informatie.

Spoedprocedure projectvergunning dierproef

In uitzonderlijke gevallen is een spoedprocedure mogelijk bij het aanvragen van een projectvergunning. In het geval van calamiteiten: zoals een epidemie of ramp. Of als een proef meer dan verwacht ongerief oplevert bij proefdieren en eerder stoppen van het onderzoek voor nog meer ongerief zorgt.

In een spoedprocedure beslist de CCD binnen 10 werkdagen over een aanvraag. Lees verder in het Besluit spoedprocedure.