Duur procedure projectvergunning dierproef

Binnen 40 werkdagen besluit de Centrale Commissie Dierenwelzijn (CCD) of ze uw aanvraag goedkeurt. Bij een ingewikkelde aanvraag kan dit 15 werkdagen langer duren.  

Langere procedure

Heeft u een ingewikkelde aanvraag voor een projectvergunning? Dan kan de procedure eenmalig verlengd worden met 15 werkdagen. U krijgt hierover bericht van de CCD. Blijkt tijdens de beoordeling dat de CCD aanvullende informatie nodig heeft? Dan stopt het tellen van de dagen totdat de CCD beschikt over deze informatie.