Regels dierproeven

Dierproeven veroorzaken dierenleed. Het gebruik van proefdieren is daarom aan strenge regels gebonden. Een dierproef mag alleen als er geen alternatief is. Proeven op mensapen zijn verboden. Testen van make-up op dieren mag ook niet.

Vergunning nodig voor dierproeven

Instellingen zoals universiteiten en onderzoekscentra doen de meeste dierproeven. Hiervoor hebben zij een instellingsvergunning nodig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast moeten instellingen voor elke proef een projectvergunning aanvragen bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD).

Lees meer over het aanvragen van een vergunning voor dierproeven.

Voorwaarden vergunning dierproef

Onderzoekers krijgen alleen een vergunning voor dierproeven wanneer:

  • nut en noodzaak van de proeven opwegen tegen het ongerief van de dieren;
  • er geen alternatieven zijn: zoals testen op gekweekt weefsel.

De CCD vraagt voor het verlenen van een vergunning eerst advies aan een dierexperimentencommissie (DEC).

Dierproeven vervangen, verminderen, verfijnen (3 V’s)

De CCD geeft pas een vergunning voor dierproeven als de aanvraag voldoet aan de 3 V’s:

  1. Vervangen: de dierproef kan niet worden vervangen door een andere methode;
  2. Verminderen: er worden zo min mogelijk dieren gebruikt;
  3. Verfijnen: de dieren hebben zo min mogelijk last van de proeven.

Lees verder over het terugdringen van dierproeven met de 3 V’s.

Dierproeven voor nieuwe medicijnen en voedingsmiddelen

Mensen mogen niet zomaar nieuwe voedingsmiddelen en medicijnen krijgen. De werking en eventuele bijwerkingen moeten bekend zijn. Daarvoor zijn dierproeven nodig. Ook gebruiken wetenschappers dierproeven onder meer voor:

  • ontwikkeling, productie of controle van geneesmiddelen, vaccins, medische producten voor mensen en dieren;
  • toxicologisch onderzoek naar mogelijke schadelijke stoffen in voeding;
  • onderwijs en training: bijvoorbeeld voor opleidingen van dierenartsen.

Dierproeven zijn alleen toegestaan voor doelen die staan in de Wet op de Dierproeven (WoD).