Format advies DEC

Dierexperimentencommissies (DEC's) beoordelen of een dierproef ethisch verantwoord is. Daarover geven zij advies aan Centrale Commissie Dierproeven (CCD). DEC’s moeten voor hun advies het DEC-adviesformat gebruiken.