Verslag vergadering 5 juli 2019

Hier vindt u het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) van 5 juli 2019.