Praktische handreiking ethisch toetsingskader gebruik proefdieren

Dierexperimentencommissies (DEC's) moeten een helder advies geven over de aanvraag van vergunningen voor dierproeven. Hoe ze tot dat advies moeten komen beschrijft deze handreiking.